Stále   nové   vrcholy
 koncert pozounistů, dechového orchestru a sboru RADOST
v Neustadtu a.d. Aisch dne 19. dubna 2008

(Překlad části článku z Fränkische Landeszeitung 21. 4. 2008)

    … Na koncertě vystoupil dětský pěvecký sbor Radost Praha pod vedením Vladislava Součka a Andrey Sušilové. Jako zvonky čisté hlasy s bezvadnou intonací ve všech polohách, s dynamikou bez přechodu, která dosahovala od něžného piana až do kostel zaplňujícího forte se stříbrojasným timbrem jako z jediného hrdla představily náročné skladby ze své vlasti, jako např. zajímavé Ave Maria od Emila Hradeckého, které začalo jako mluvený sbor a po nasazení zpěvu bylo stále naléhavější a stále více okouzlující. Mladé zpěvačky doprovázela Jitka Nešverová na klavír.
  
     Obzvlášť čistě se uplatnily svěží hlasy ve skladbě a capella „Sanctus“ od Zdeňka Lukáše. Zřeknutí se klasické harmonie dělá novou hudbu zajímavou, zde již nemůže znalec předem vytušit následující tón, je požadováno plné soustředění. Srdečný potlesk děkoval mladým zpěvačkám.

 

 

A ještě výňatek z dopisu pana Geissendorfera,
našeho po dvaadvacet let skvělého hostitele
a organizátora našich Neustadtských zájezdů:

... Zde byli všichni Radostí okouzleni:  ubytovatelé dětmi,
návštěvníci koncertu vaším zpěvem. Váš příspěvek k našemu jubileu
byl zcela podstatný a obě společně provedené skladby – od Mozarta a Beethovena – byly pro mne vrcholem koncertu. ...