Koncert v Domově sv. Karla Boromejského

Řepy, 16. prosince 2007