sbormistr
Jana Jamborová
jamborova@radostpraha.cz

Mladší přípravný sbor KOŤATA


je jedno z přípravných oddělení Dětského pěveckého sboru RADOST-PRAHA. V Koťatech zpívá jedenkrát týdně  kolem padesáti děvčat, většinou přijatých z nejmladšího přípravného oddělení PŘEDŠKOLÁCI, ale i z řad zájemkyň, které projdou každoročním konkurzem.
Věk zpěvaček KOŤAT je od šesti do devíti let. Repertoár je tvořen jednoduchými, většinou jednohlasnými skladbami, na nichž se děti připravují ke vstupu do doplňovacího sboru PÍSNIČKA.
KOŤATA vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními RADOSTI, někdy i samostatně.