sbormistr

Jana Jamborová
jamborova@radostpraha.cz

 Doplňovací sbor PÍSNIČKA
PÍSNIČKA je jedno z přípravných oddělení Dětského pěveckého sboru RADOST-PRAHA. Zpívá v ní jedenkrát týdně kolem třiceti děvčat, většinou přijatých z mladšího přípravného oddělení "KOŤATA", ale i z řad zájemkyň, které projdou každoročním konkurzem. Věk zpěvaček PÍSNIČKY je od devíti let, horní hranice není omezena, podle toho, kdy se děvčata dostanou do koncertního sboru. Zpívají zde i členky čtrnáctileté.

Repertoár "PÍSNIČKY" je tvořen jednoduššími jedno i vícehlasnými skladbami, na nichž se děti připravují ke vstupu do koncertního sboru "RADOST-PRAHA". Přijímací zkoušky do koncertního sboru jsou dvoukolové. První kolo probíhá vždy v lednu nebo v únoru a v něm jsou zájemkyně přijímány k účasti na čtrnáctidenním letním pracovním soustředění koncertního sboru. Na soustředění rozdělíme děvčata do hlasů a nové adeptky studují nový repertoár spolu s koncertním sborem. Poslední den soustředění pak probíhá druhé kolo - vlastní přijímací zkoušky do koncertního sboru. Děvčata, která zkoušky vykonají úspěšně, jsou od září přijaty do koncertního sboru "RADOST-PRAHA". Ty, které zatím ještě nezvládnou náročnější požadavky, pokračují v docházce do PÍSNIČKY a mohou se o koncertní sbor ucházet v příštím roce.

PÍSNIČKA vystupuje několikrát ročně na společných koncertech s koncertním sborem, někdy i samostatně. Ale i zájezdy jsou v jejím programu! 


Fotografie ze zkoušek
 

 


ZKOUŠKY PÍSNIČKY:

každý čtvrtek  od 16 do 17.30.

ŠKOLNÉ je 1500 Kč za pololetí, platí se vždy v září a v lednu složenkou nebo bankovním převodem.

SOUČÁSTÍ STUDIA je také výuka Hudební nauky, která probíhá v termínech podle domluvy.