Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ROZVRH HODIN – SBOROVÝ ZPĚV

 

    DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR
      RADOST PRAHA
   

 

Ťutínci (sbm. Zdena Součková)

pondělí 15.00–15.45 (1. skupina)

úterý 15.00–15.45 (2. skupina)
(učebna č. 30 – malá zkušebna)

 

Koťata (sbm. Cecilie Holečková)

úterý 15.00–15.45 (1. skupina)

úterý 16.00–16.45 (2. skupina)

(učebna č. 31 – velká zkušebna)

 

Písnička (sbm. Jana Jamborová, Jan Pirner)

čtvrtek 16.00–17.30

(učebna č. 30 – malá zkušebna)

 

Hlasová výchova a intonace

čtvrtek 15.05–15.50

(učebna č. 30 – malá zkušebna)

 

 

Koncertní sbor Radost Praha

(sbm. Jan Pirner, Cecilie Holečková, Vladislav Souček,
Vladimír Kopáčik)

úterý 17.00–19.00

(učebna č. 31 – velká zkušebna)

čtvrtek 17.00–19.00

(učebna č. 31 – velká zkušebna)

 

Hlasová výchova a intonace a Sborová hudební nauka

úterý 16.00–16.45 (1. skupina)

(učebna č. 28, 1. patro)

čtvrtek 16.10–16.55 (2. skupina)

(učebna č. 31 – velká zkušebna)

 

 

Komorní sbor Vokalion Praha

(sbm. Jan Pirner)

čtvrtek 19.30–21.00

(učebna č. 31 – velká zkušebna)