Dívčí komorní sbor PUELLAE

Sbormistři:

PhDr. Jan Pirner

    Je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha od roku 2012. Po maturitě na gymnáziu studoval na Pedagogické fakultě UK obor Český jazyk a literatura a hudební výchova (2002–08), na Filozofické fakultě paralelně muzikologii (2003–06). Hudbě se věnuje od dětských let, nejprve jako člen chlapeckého sboru Pueri gaudentes, později jako člen profesionálních sborů a komorních těles (Kühnův smíšený sbor, Pražský komorní sbor, Český národní sbor ad.). Významně ho v dětství ovlivnil také skladatel a pedagog Pavel Jurkovič. V letech 2010–13 byl ředitelem Pražského komorního sboru, se kterým procestoval většinu Evropy, Japonsko a Libanon a opakovaně navštívil významné hudební festivaly (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera ad.). Od roku 2012 pracuje současně v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, kde je odborným garantem vzdělávacích seminářů pro sbormistry, správcem hudební knihovny a editorem sborové edice Polyhymnia Bohemica, a v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, kde působí jako redaktor vědeckého časopisu Hudební věda. V květnu 2014 získal s Radostí Praha v belgickém Neerpeltu dvě první místa, „cum laude“ v kategorii stejnohlasých sborů a „summa cum laude“ ve volné kategorii, v dubnu 2015 3. místo „Excellent“ v kategorii dětských sborů na Montreux Choral Festival ve Švýcarsku.   

   

 

jan.pirner@seznam.cz
mobil: 737 578 002
_______________________________

Ing Vladislav Souček

Zakladatel sboru RADOST-PRAHA Vladislav Souček, narozený 17. dubna 1937, pochází z muzikantské rodiny. Po doplňovacích studiích hudby pracoval nejprve jako druhý sbormistr Komické opery na Vinohradech a smíšeného pěveckého sboru Mír Československého rozhlasu. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a čtyřicet let působil jako vysokoškolský i středoškolský učitel odborných elektrotechnických předmětů. V současné době je již v důchodu, ale stále ještě učí Sborový zpěv na Základní umělecké škole. Zároveň působí dlouhá léta jako lektor na různých sborových seminářích a jako odborný porotce v celostátních i mezinárodních porotách sborových soutěží. Je členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-Artama ministerstva kultury. Jako sbormistr je autorem řady úprav českých i cizích lidových písní. Bohaté a dlouholeté hudební činnosti přinesly Vladislavu Součkovi mezi jiným i prestižní "Cenu Františka Lýska", která se uděluje nejlepším sbormistrům České republiky. V roce 2007 byla jeho dlouholetá činnost odměněna také Cenou Bedřicha Smetany. V roce 2016 byl oceněn za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti uměleckého vzdělávání Medailí  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně.

  

vlad.soucek@volny.cz
mobil: 603 780 677