Sbormistryně
Zdena Součková

souckova@pueri.cz

Nejmladší přípravný sbor PŘEDŠKOLNÍ


Nejmladší přípravné oddělení dětského pěveckého sboru RADOST-PRAHA je tvořeno předškolními dětmi.Jedenkrát týdně, vždy v pondělí od 15 do 15.45 hodin zde zpívá kolem čtyřiceti dětí ve věku od pěti let. Připravují se na přijetí do mladší přípravky KOŤATA.
Děti jsou přijímány na základě konkurzu, který se koná každoročně na konci května. Repertoár je tvořen jednoduchými písněmi, na nichž se děti seznamují se základy pěvecké techniky.Předškoláci vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními RADOSTI. Nejdůležitějším cílem je pěstovat v dětech hezký vztah ke zpěvu a k hudbě vůbec.