Karl Orff: CARMINA BURANA
27. a 28. dubna 2004 ve Smetanově síni FOK

 

Výňatek z kritiky Tomáše Hejzlara v Haló novinách 7. května 2004 pod titulkem Radost nabídla nejen pražská Radost