Historie sboru

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem. Původně školní sbor Základní školy v Korunovační ulici působil řadu let pod Domem dětí a mládeže Prahy 7 a od roku 1994 působí pod Základní uměleckou školou v Šimáčkově ulici v Praze 7. Děti z Radosti zpívaly ve více než dvaceti evropských zemích, v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu, pravidelně se také s úspěchem účastní mezinárodních soutěží (Bratislava, Cantonigròs, Celje, Kaunas, Limburg-Lindenholzhausen, Llangollen, Montreux, Neerpelt, Preveza, Rimini, Tours, Varšava ad.). Sbor spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze, s významnými profesionálními tělesy (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, Český filharmonický sbor Brno, Sedláčkovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, Musica Bohemica aj.) a také s řadou populárních osobností (Vojtěch Dyk, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř ad.), v uplynulých letech vystoupil na Dnech Bohuslava Martinů, Dvořákově Praze, Pražském jaru, Pražském podzimu či Smetanově Litomyšli. Repertoár tělesa zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry, Radost Praha pravidelně premiéruje díla soudobých skladatelů (Eliška Cílková, Emil Hradecký, Pavel Jurkovič ad.) a podílí se na nahrávání.