KONCERT SBORŮ ZUŠ Prahy 7
10. února 2004 na HAMU, sál Martinů,
Lichtenštejnský palác, Praha 1, Malostranské nám.


 

Zpíváme Máchův HYMNUS za doprovodu varhan a tympánů Zpíváme Máchův HYMNUS za doprovodu varhan a tympánů Aplaus po první části koncertu Dvořák - Moravské dvojzpěvy
Dvořákova mše D-dur v provedení Gaudia A ještě Moravské dvojzpěvy - Pueri gaudentes Mše Petra Ebena Proč bychom se netěšili?