ADVENTNÍ KONCERT
17. prosince 2004 v kostele sv. Šimona a Judy
KONCERTNÍ SBOR