SBOROVÝ KONCERT
8. ledna 2005 v kostele sv. Šimona a Judy