KONCERTNÍ TURNÉ DO SRN
23. - 27. června 2004
 

Před kašnou v Norimberku A ještě "zblízka" Dorazili jsme do Höchstadtu a sluníčko svítilo Před sportovní halou, místem našich noclehů
Sprch bylo dost, a času taky Prostor na spaní je možno pojmout různě... Rozhodně se nedalo naříkat na nedostatek místa! Před večerkou bylo co si vyprávět
Tady zpíváme "mimo plán" na zámku v Ansbachu Akustika byla hodna slavnostního sálu Tady by se to koncertovalo! Příprava jídla
"Svačina v trávě" A to už je koncert v Heilsbronnu Toto je záběr ještě ze zkoušky Pilné flétnistky cvičily vzorně!
A to už je zase tentýž koncert v Heilsbronnu Další den byl výlet do parku zámku Weissenstein Z koncertu v Höchstadtu Krásné akustiky jsme dokázali využít!
A už tradičně nás pan farář pozval po koncertě na zmrzlinu Koncertu se zúčastnil i starosta Höchstadtu (druhý zprava) Odstraňování čar po posunování kufrů V Neustadtu nás vítal dechový orchestr!
Navštívili jsme i muzeum hraček a "svezli se" na lokomotivě Večerní koncert na zámeckém dvoře v Neustadtu Tady už jsme zpívali mnohokrát
poprvé už před osmnácti léty Po přestrávce překvapení - v krojích a bosy! Měli jsme úspěch počasí konceru přálo
a tak nám pan Geissendorfer srdečně poděkoval a složil se nám spolu se sbormistrem "k nohám"!