Vedení sboru

hlavní sbormistr

sbormistr

Jan Pirner

Vladislav Souček

 jan.pirner@seznam.cz

 vlad.soucek@volny.cz

 

sbormistryně přípravek

klavíristka

 Jana Jamborová

Jitka Nešverová

jana.jamborova@zuss.cz

 
 

tajemnice sboru

Alena Vogelová

alena_vogelova@volny.cz