Carmina Burana v Obecním domě

14. a 15. června proběhl ve Smetanově síni Obecního domu v Praze závěr abonentní sezóny orchestrální řady FOK, na kterém se Radost taktéž podílela. V první části obou koncertů zazněl první houslový koncert Bély Bartóka se sólistou Daliborem Karvayem. V druhé části již zaplnil emporu Český filharmonický sbor a dětský pěvecký sbor Radost Praha a pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera zazněla Orffova kantáta Carmina Burana. Vystoupení pro nás bylo velkým zážitkem a moc jsme si ho užili. Pod odkazy sdílíme i několik recenzí a odkaz na fotogalerii.
Opera plus
Klasika plus
Fotogalerie