Ťutínci

Nejmladší přípravné oddělení dětského pěveckého sboru Radost Praha a chlapeckého sboru Pueri gaudentes je tvořeno předškolními dětmi. Jedenkrát týdně zde zpívá kolem čtyřiceti dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin, ve věku od pěti let. Připravují se na přijetí do mladší přípravky Koťata, nebo do Pueri 1. Děti jsou přijímány na základě konkurzu, který se koná každoročně na konci května. Repertoár je tvořen jednoduchými písněmi, na nichž se děti seznamují se základy pěvecké techniky. Ťutínci vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními Radosti Praha a Pueri gaudentes. Nejdůležitějším cílem je pěstovat v dětech hezký vztah ke zpěvu a hudbě vůbec. Sbormistryní sboru je Zdeňka Součková a klavíristkou je Denisa Nováková.

Poslední aktuality

Nejbližší koncerty

Sbormistr

Zdena Součková

Rozvrh hodin

Chlapci i děvčata předškolního věku
úterý 15.00 – 15.45 (1. skupina)
středa 15.00 – 15.45 (2. skupina)
učebna č. 30 – malá zkušebna