Koledy

Rok vydání

2003

Obsah CD

Stecker – Koleda
Ryba – Gloria
Loudová – Malá vánoční kantáta
Cmíral – Barokní koledy
anglická koleda – Vítej, synu z nebe daný
česká koleda – Narodil se Kristus Pán

(Nahrávka pro vlastní potřebu)

NEPRODEJNÉ