Nespatříte hada: Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Rok vydání

2016

Obsah CD

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo.
Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí.
cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka a na slova Františka Hrubína pro dětské hlasy a klavír. Součástí knihy je i CD, obsahující nahrávku Kabeláčovy skladby, provedenou dětským pěveckým sborem Radost, a recitační pásmo Hrubínových a Skácelových veršů v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Obsah

Úvod
Dětský svět a „umění nepoučeného“ v 19. století
Pavla Machalíková a Dalibor Dobiáš
Jako dítě
Pastely Josefa Čapka a dětský svět
Tomáš Winter
Jako dítě, o dítěti, s dítětem
Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely
Stanislava Fedrová
Jako koupel v křišťálově čisté studánce
Modré nebe Miloslava Kabeláče
Pavel Kordík
Medailony umělců
Contents
Preface
The World of Children and Untutored Art in the 19th Century
Pavla Machalíková and Dalibor Dobiáš
Like a Child:
Josef Čapek‘s Pastel Drawings and the World of Children
Tomáš Winter
Like a Child, About a Child, and With a Child:
Hrubín, Skácel, and a Little Halas on Josef Čapek’s Pastels
Stanislava Fedrová
Like Bathing in a Crystal-Clear Pool of Water:
The Blue Sky by Miloslav Kabeláč
Pavel Kordík
Biographies

Vydání první, dvoujazyčná publikace, česky / anglicky, 160 s., bar. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-88-3