Výbor dobré vůle – zpěv pro nadaci Olgy Havlové

V polovině října jsme vystoupili u příležitosti vzpomínkového setkání nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové u pamětní lípy na Ortenově náměstí, ujali jsme se interpretace Písně pro Olgu.